Zwroty i wymiana

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn.zm.) Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Zwracany/wymieniany Towar nie może nosić śladów użytkowania. (jest czysty, pozbawiony zapachu, nie jest uszkodzony lub zniszczony oraz posiada oryginalne opakowanie oraz metkę) a Towar niespełniający powyższych wymagań zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.

3. Towar powinien być dokładnie zapakowany i zabezpieczony, gdyż uszkodzony w transporcie towar nie podlega reklamacji.

4. Zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.

5. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Kupujący zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

7. Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.

8. W przypadku wymiany lub zwrotu koszty przesyłki na adres Sprzedawcy ponosi Kupujący, natomiast wysyłkę towaru wymienionego do Reklamującego (po uznanu zasadności rklamacji) ponosi Sprzedający.

9. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru.

10. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

11. Wymianie nie podlega Towar objęty promocją i towar z wyprzedaży, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.

12. Zwracany/wymieniany/reklamowany towar należy odesłać na adres wyznaczony przez Sprzedającego dołączając jeden z poniższych dokumentów wypełniony drukowanymi literami:

- Formularz zwrotu: http://mazurekmanka.com/files/formularz-zwrotu.pdf

- Formularz wymiany: http://mazurekmanka.com/files/formularz-wymiany.pdf

- Formularz reklamacji: http://mazurekmanka.com/files/formularz-reklamacyjny.pdf

13. Do każdego formularza należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub kopię faktury)

14. Zwracany towar należy przesłać na adres:

Mazurek Mańka
Oskara Langego 8/116
02-685 Warszawa